Par mums

„ParDomēnu.lv” ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) Tīkla risinājumu daļas (NIC) veidots projekts. Projekta mērķis ir palīdzēt plašākai sabiedrībai vieglāk orientēties domēnu pasaulē.

Viens no galvenajiem šī projekta uzdevumiem ir panākt, lai domēna vārdu lietotāji būtu informēti ne tikai par aktualitātēm, kas saistītas ar domēniem, bet arī zinātu par jaunākajām tirgus tendencēm, iespējām un arī riskiem, ko paver plašā domēnu un domēna vārdu pasaule divdesmit pirmajā gadsimtā.

NIC – tas ir saīsinājums jeb pakalpojumu zīme, ko lieto, lai apzīmētu Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļas pakalpojumus. Saīsinājums apzīmē angļu valodā lietoto nosaukumu Network Infomation Centre. Šāds nosaukums ir izplatīts visā pasaulē un vēsturiski tiek lietots, lai apzīmētu augstākā līmeņa domēnu turētājus.

NIC nodrošina augstākā līmeņa domēna „.lv”, kas ir daļa no pasaules domēna vārdu sistēmas, funkcionēšanu. Šī sistēma nodrošina iespēju datorlietotājam internetā pēc nosaukuma atrast jebkuru vēlamo datoru, kas uztur interneta mājas lapu vai e-pasta sistēmu.

NIC 1993. gadā izveidojis augstākā līmeņa domēna „.lv” reģistru, pamatojoties uz Interneta numurpiešķires institūcijas, kas vēlāk reorganizēta par Interneta vārdu un numuru piešķires korporāciju, deleģējuma pamata.

NIC darbojas, ievērojot normatīvo aktu prasības, ICANN/IANA labākās prakses vadlīnijas, pieņemtās prasības un standartus, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu, darbības atklātību, personu datu aizsardzību, intelektuālā īpašuma aizsardzību un patērētāju tiesības.

NIC:

  • uztur drošu un stabilu domēna vārdu sistēmu un nodrošina tās pilnvērtīgu un nepārtrauktu darbību un pieejamību;
  • nodrošina augstākā līmeņa domēna „.lv” piekļuvi globālajiem domēna vārdu sistēmas serveriem;
  • nodrošina domēna vārdu reģistrāciju un uzturēšanu augstākā līmeņa domēna „.lv”;
  • nodrošina sistēmas darbībai nepieciešamos datus un to precizitāti atbilstoši standartam;
  • nodrošina 24 x 7 iespēju pieteikt domēna vārdu, kā arī veikt izmaiņas tiešsaistes sistēmā;
  • nodrošina 24 x 7 iespēju izmantot Whois sistēmu;
  • nodrošina konsultācijas jautājumos par domēna vārdu reģistrāciju.