CENTR Ģenerālā asambleja norit Latvijā

17016844_1427160784001311_3868010843975147174_o

Marta sākumā NIC bija tas gods Latvijā rīkot Eiropas augstākā līmeņa domēna vārdu padomes 58. CENTR Ģenerālo asambleju, kuras dalībnieki apsprieda globālus interneta drošības, privātuma un datu aizsardzības jautājumus, kā arī domēnu stabilitātes stiprināšanas risinājumus. Kopīgi tika meklēti jauni attīstības ceļi drošākai interneta lietošanai visā pasaulē.

Asambleja pulcēja vairāk nekā 30 Eiropas nacionālo augstākā līmeņa domēnu reģistru vadītājus, kā arī pārstāvjus no interneta un globālās domēna vārdu politikas izstrādes un koordinēšanas jomas nozīmīgākajām organizācijām ICANN un ccNSO. Tādēļ aplūkotie jautājumi sanāksmē skāra ne tik daudz lokālā mērogā Latviju vai pat Eiropu, bet gan interneta sabiedrību kopumā.

17015996_1427160450668011_8863346333826066515_o

Šīs asamblejas ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunumiem un paveikto RIPE NCC, ICANN, CSIRT, ccNSO un Europol, apsprieda jaunākos kiberapdraudējumus un sadarbību kiberdrošības jomā, kā arī pārvēlēja CENTR direktoru padomes locekļus.

Par kiberdrošības situāciju mūsu valstī un Eiropā stāstīja Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV vadība, savukārt par mūsu nacionālā domēna .LV drošību un attīstību .LV reģistra (NIC) vadītāja un ccNSO priekšsēdētāja Katrīna Sataki.

“Globālajā interneta pārvaldības vidē arvien biežāk izskan afrikāņu sakāmvārds: “Ja vēlaties iet ātri, ejiet vieni. Ja gribat tikt tālu, ejiet kopā.” Šāda veida sanāksmes ir veids, kā veicināt sadarbību Eiropas un starptautiskā līmenī, lai kopā sasniegtu vairāk. CENTR Ģenerālās asamblejas organizēšana ir mūsu (NIC) ieguldījums,” norāda Katrīna Sataki.

CENTR-Katrina

Attēlā no kreisās: Tomas Mackus (.LT), Daiva Tamulioniene (.LT reģistra vadītāja), Vaggelis Segredakis (.GR reģistra vadītājs), Katrīna Sataki (.LV reģistra vadītāja), Giovanni Seppia (.EU reģistra sabiedrisko attiecību vadītājs).

.LV augstākā līmeņa domēnu reģistrs (NIC) ir Eiropas Nacionālo augstākā līmeņa domēnu reģistru padomes (CENTR) biedrs kopš 2005. gada septembra. NIC aktīvi darbojas CENTR tehniskajā, drošības, administratīvajā, mārketinga un juridiskajā darba grupās, kā arī piedalās organizācijas ģenerālajā asamblejā, kas notiek divas reizes gadā. Katrā tikšanās reizē NIC pārstāvji stāsta arī par jaunumiem .LV reģistrā, dalās pieredzē par realizētajiem projektiem un smeļas idejas jauniem risinājumiem.

CENTR_Logo

UZZIŅAI: Kas ir CENTR?

CENTR (Council of European National Top level domain  Registries) ir organizācija, kas apvieno Eiropas valstu augstākā līmeņa domēnu reģistru uzturētājus (tādus kā .LV, .EE, .UK, .BE u.c.). CENTR uzdevums ir sekmēt pieredzes un informācijas apmaiņu starp tās biedriem. Lai arī organizācijas fokuss ir Eiropa, daži CENTR biedri ir reģistru uzturētāji no citiem reģioniem, piemēram, Irāna, Kanāda, Jaunzēlande, Japāna.

Projekts, kas vēlāk pārtapa par CENTR, tika aizsākts 1998. gada martā. 1999. gadā tas tika pārveidots par bezpeļņas uzņēmumu Apvienotajā Karalistē. Kopš 2006. gada CENTR ir reģistrēta kā bezpeļņas organizācija, kas atrodas Briselē, Beļģijā un tiek finansēta no biedru naudas.

Šodien CENTR apvieno 53 pilntiesīgus un 9 asociētus biedrus, kuri kopā ir atbildīgi par vairāk nekā 80% no visiem reģistrētajiem domēna vārdiem pasaulē.

CENTR darbība ir balstīta uz tās izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, kuru sasniegšanai tiek ievērotas kultūras un vēsturiskās atšķirības starp valsts koda domēniem (ccTLD – country code Top Level Domain) un valstu vietējo interneta kopienu:

  • Lietošanas noteikumi un reģistrācijas procedūras ccTLD reģistru uzturētāju vidū ievērojami atšķiras, tādēļ viens no CENTR pamatuzdevumiem ir dokumentēt pastāvošo praksi, mudinot reģistru uzturētājus sniegt pēc iespējas labāku pakalpojumu to lietotājiem, tā veicinot un piedaloties augstu standartu un labas prakses attīstībā.
  • CENTR ik gadu rīko vairākas sanāksmes ar mērķi veicināt ccTLD reģistru uzturētāju sadarbības projektus tehniskos, juridiskos un mārketinga jautājumos, kā arī lai attīstītu savu biedru zināšanas un paplašinātu pieejamo informācijas klāstu.
  • CENTR nodrošina forumu, lai apspriestu jautājumus par politikas ietekmi uz valsts koda domēnu reģistru uzturētājiem, un darbojas kā komunikācijas kanāls starp reģistru uzturētājiem un citām interneta pārvaldībā iesaistītajām pusēm (piemēram, valstu valdībām, Eiropas Komisiju, industrijas pārstāvjiem, ICANN u.c.), pārstāvot biedru intereses un prezentējot kopējo CENTR pozīciju.
  • CENTR atbalsta jaunas DNS tehnoloģijas un aktivitātes, kas var tikt izmantotas DNS pakalpojumu sniegšanā un nodrošināšanā.

_____

Plašāka informācija pieejama:

https://www.nic.lv/lv/latvija-noriteja-centr-generala-asambleja
https://www.centr.org/