Kā aizsargā uzņēmuma nosaukumu jaunajos augstākā līmeņa domēnos?

Protect Your Brand

Uzņēmuma nosaukuma un reģistrēto preču zīmju aizsardzībai jaunajos vispārējos augstākā līmeņa domēnos (gTLD) ICANN ir izstrādājis īpašu sistēmu. Sistēmas pamatā ir Zīmolu spīķeris (Trademark Clearinghouse). Šajā spīķerī jebkura kompānija var reģistrēt savus vārdiskos zīmolus, ieskaitot kompānijas nosaukumu. Zīmolu īpašuma tiesības saskaņā ar attiecīgās valsts jurisdikciju pārbaudīs Deloitte un IBM.

Tāda reģistrācija spīķerī, kas, starp citu, nav nemaz tik lēta – 150 dolāru gadā, dod iespēju brīvi reģistrēties jaunā gTLD reģistrācijas sākuma periodā, kurš katram domēnam būs vismaz 30 dienas garš, un kura laikā drīkstēs reģistrēt tikai tādus otrā līmeņa domēnus, kuri ir reģistrēti Zīmolu spīķerī. Šo sākuma periodu sauc par pakāpeniskās reģistrācijas jeb saullēkta periodu (sunrise period).

Šajā periodā un vēl vismaz 60 dienas pēc tā, kad jau jebkurš vai gandrīz jebkurš drīkstēs reģistrēt savu izvēlēto domēna vārdu, tie, kas jebkurā domēnā gribēs reģistrēt otrā līmeņa domēna vārdu, kas sakrīt ar kādu zīmolu no Zīmolu spīķera, tiks brīdināti par šādu sakritību. Domēna vārda reģistrēšana gan netiks bloķēta. Arī zīmola reģistrētājs spīķerī tiks informēts, ka kāds ir reģistrējis viņa zīmolu vai preču zīmi kā domēna vārdu. Tas, protams, dos iespēju savlaicīgi reaģēt uz tiesību aizskārumu, bet no tā neaizsargā.

Vēl ir iespēja kopā ar zīmolu reģistrēt vārdus, kas līdzīgi zīmolam un var viegli tikt ar to sajaukti. Tas gan attiecas tikai uz tiem līdzīgajiem vārdiem, kas jau ir bijuši nelietīgi izmantoti, un tas ir tiesas ceļā atzīts. Bez maksas var pieteikt 10 tādus vārdus. Samaksājot par katru šāda veida vārdu papildus 1 dolāru, varēs pieteikt līdz 50 līdzīgo vārdu.

Pašlaik reģistrēto zīmolu skaits ir pārsniedzis 10 tūkstošus, un apmēram 95% no tiem ir angļu burtiem rakstīti vārdi. Vēl ir samērā daudz ķīniešu hieroglifos un arī kiriļicā, arābu un ivrita burtiem. Vispār runājot, tas ir niecīgs skaits, bet var paredzēt, ka, tuvojoties domēnu palaišanai, to skaits pieaugs.